Powrót do listy

Kazimierz Leskiewicz


Leskiewicz

Kazimierz

Franciszek

00.00.1877

Szedrowiec

Sołdatskaja

Kabardyno-Bałkarska ASRR

Polak

stróż

Areszt

19.08.1937

Wyrok

23.09.1937

Kolegium Specjalne NKWD ZSRR

szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.09.1937

Rehabilitacja

01.09.1989

Prokuratura Kabardyno-Bałkarskiej ASRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Kabardyno-Bałkarskiej - materiały w opracowaniu\AUD№ 4840-P.