Powrót do listy

Heliodor Leśniewski


Leśniewski

Heliodor

Heliodor

00.00.1897

Wilno

Barnauł

Polak

mechanik

Areszt

17.12.1937

Wyrok

31.01.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-6, 9, 11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.02.1938

Barnauł

Rehabilitacja

16.08.1957

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego