Powrót do listy

Józef Leszczyński


Leszczyński

Józef

Franciszek

00.00.1886

Sołowkowcy

Ukraina

Kasjanowka

czeremchowski

irkucka

Polak

robotnik

bezpartyjny

Areszt

09.10.1937

Wyrok

06.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1 "a" kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

10.04.1959

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\10126