Powrót do listy

Jan Linkiewicz


Linkiewicz

Jan

Konstanty

00.00.1863

Sziłowo

drysieński

witebska

Rosica

drysieński

witebska

Polak

niepełne podstawowe

cieśla

Areszt

29.01.1938

Wyrok

16.02.1938

trójka

art. 72-b kk BSRR - działalność antysowiecka

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

13.03.1938

Homel

Rehabilitacja

12.12.1989

Prokurator Obwodu Witebskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego