Powrót do listy

Bronisław Linowski


Linowski

Bronisław

Justyn

00.00.1896

Mielniki

święciański

wileńska

Leningrad

Polak

wagowy

bezpartyjny

Areszt

21.08.1937

Wyrok

12.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

Śmierć

17.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938