Powrót do listy

Józef Lipnicki


Lipnicki

Józef

Jan

00.00.1913

Zaklewe

berezyński

mińska

Zaklewje

biereziński

mińska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

18.01.1937

Wyrok

22.09.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 22-70, art. 72, 76 kk BSRR - członek organizacji terrorystycznej, antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.09.1937

Rehabilitacja

15.05.1959

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\14176-s