Powrót do listy

Jan Liśniewski


Liśniewski

Jan

Teofil

00.00.1899

Bolszaja Anastasiewka

kijowska

Pinduszi

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

bezpartyjny

Areszt

26.10.1937

Wyrok

13.01.1938

NKWD ZSRR

art. 58-6

rozstrzelany

Śmierć

21.01.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja

07.05.1989

Prokuratura Karelii

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia