Powrót do listy

Timofiej Łobacewicz


Łobacewicz

Timofiej

Jakub

00.00.1900

Białoruś

W-Bobrowka

zalesowski

Polak

zootechnik

Areszt

15.11.1937

Wyrok

05.01.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Barnauł

Rehabilitacja

30.05.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego