Powrót do listy

Ignacy Łobecki


Łobecki

Ignacy

Konstanty

00.00.1889

Zastenok Zulinki

drysieński

witebska

Polak

podstawowe

wagowy

Rybnoje

wykluczony z WKP(b) w maju 1933 jako nie posiadający biletu partyjnego

Areszt

29.08.1937

Wyrok

23.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

szkodnictwo i agitacja antysowiecka

Śmierć

23.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

24.03.1993

Prokuratura Obwodu Riazańskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie