Powrót do listy

Bolesław Łoboda


Łoboda

Bolesław

Laurenty

00.00.1893

Marianowo

radomska

Potok

lepelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

05.08.1937

Wyrok

09.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

13.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego