Powrót do listy

Bronisław Łowin


Łowin

Bronisław

Józef

00.00.1896

Suszki

drysieński

Białoruś

Babinowiczi

wietryński

witebska

Polak

podstawowe

przewodniczący

Babinowicze

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

10.10.1937

Wyrok

29.10.1937

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.11.1937

Połock

Rehabilitacja

00.00.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\19843-p