Powrót do listy

Mikołaj Łowkiewicz


Łowkiewicz

Mikołaj

Jan

00.00.1902

Grodno

Moskwa

Polak

kartograf

kandydat na członka WKP(b)

Areszt

15.12.1937

Wyrok

27.04.1938

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

szpiegostwo i udział w kontrrewolucyjnej organizacji terrorystycznej

Śmierć

27.04.1938

Kommunarka

Rehabilitacja

09.05.1957

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka