Powrót do listy

Timofiej Łowczyński


Łowczyński

Timofiej

Hipolit

00.00.1880

Czechowoje

kijowska

Irkuck

Polak

małopiśmienny

robotnik

Irkuck

bezpartyjny

Areszt

17.01.1938

Wyrok

07.03.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-1 "a", 58-2, 58-8, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

15.03.1938

Irkuck

Rehabilitacja

17.05.1957

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5279