Powrót do listy

Tadeusz Łożyński


Łożyński

Tadeusz

Andrzej

00.00.1917

Noworadomsk

piotrkowski

Mińsk

Polak

średnie

laborant

Areszt

21.08.1937

Wyrok

21.10.1937

Kolegium Specjalne

art. 66, 68, art. 72 kk BSRR - pomoc w szpiegowskiej działalności ojca

10 lat ITŁ

Łagier

Łokczimłag

Śmierć

01.07.1945

Łokczimłag

Rehabilitacja

28.04.1960

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\16305-s