Powrót do listy

Ignacy Łoś


Łoś

Ignacy

Fortunat

00.00.1883

Cariewo

wietryński

Kosyrowo

wietryński

witebska

Polak

analfabeta

chłop

Areszt

23.07.1938

Wyrok

03.11.1938

trójka

art. 64, art. 72, 76 kk BSRR - agitacja kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.11.1938

Rehabilitacja

26.09.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego