Powrót do listy

Kastusia Łoś


Łoś

Kastusia

Fortunat

00.00.1887

Cariewo

wietryński

witebska

Zaskorki

wietryński

witebska

Polka

analfabetka

gospodyni domowa

Areszt

24.08.1937

Wyrok

22.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 76 kk BSRR - przynależność do polskiej powstańczej organizacji POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

31.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

17.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego