Powrót do listy

Stanisław Łoś


Łoś

Stanisław

Martyn

00.00.1891

Cariewo

wietryński

Cariewo

wietryński

witebska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

30.09.1937

Wyrok

03.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Połock

Rehabilitacja

23.10.1962

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\11903-P