Powrót do listy

Antoni Łukaszewicz


Łukaszewicz

Antoni

Zygmunt

00.00.1895

Samodurowszczyzna

Jasień

osipowicki

mohylewska

Polak

średnie

stolarz

Areszt

19.11.1937

Wyrok

29.11.1937

organ sądowy

art. 68 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.01.1938

Bobrujsk

Rehabilitacja

16.01.1989

Prezydium Rady Najwyższej ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\13081-SN