Powrót do listy

Witalis Łukaszewicz


Łukaszewicz

Witalis

Józef

00.00.1887

witebska

Białoruś

Gorki

Polak

maszynista

Areszt

27.06.1938

Wyrok

10.10.1938

trójka

art. 58-8, art. 58-10 cz. 1

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.11.1938

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego\6834