Powrót do listy

Edward Łukaszewicz


Łukaszewicz

Edward

Jan

00.00.1892

Janowo

lioźnieński

witebska

Połock

połocki

witebska

Polak

podstawowe

Połock

Areszt

14.07.1938

Wyrok

09.10.1938

trójka

art. 58-6, 8, 9, 11 kk RFSRR - szpiegostwo na rzecz Polski, działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

15.11.1938

Rehabilitacja

03.12.1956

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7432-P