Powrót do listy

Piotr Łukiański


Łukiański

Piotr

Felicjan

00.00.1891

Małyniczi

Białoruś

Krasnodar

Polak

inżynier chemik

Areszt

23.10.1937

Śmierć

22.11.1937

Rehabilitacja

23.09.1957

Trybunał Wojskowy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego