Powrót do listy

Lucjan Łunkiewicz


Łunkiewicz

Lucjan

Osip

00.00.1895

wileńska

Psków

Polak

maszynista

Psków

członek WKP(b) 1924-1937

Areszt

30.12.1937

Wyrok

17.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-7-9-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.01.1938

Leningrad

Rehabilitacja

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)