Powrót do listy

Włodzimierz Lubachoński


Lubachoński

Włodzimierz

Edward

00.00.1906

Taganrog

Polak

średnie specjalistyczne

bezpartyjny

Areszt

14.06.1937

Wyrok

16.06.1937

Komisja NKWD ZSRR, Prokuratora ZSRR i przewodniczącego Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

17.06.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

06.03.1957

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie