Powrót do listy

Jan Lubowicki


Lubowicki

Jan

Józef

00.00.1887

Łożmy

Polska

De-Kastri

ulcki

Kraj Dalekowschodni

Polak

Sofijsk

Areszt

27.09.1937

Wyrok

15.08.1938

NKWD ZSRR

art. 58-11a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.08.1938

Nikołajewsk nad Amurem

Rehabilitacja

30.06.1989

Prokuratura Wojskowa KDWO

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-96871