Powrót do listy

Jan Bielewski-Paszyn


Bielewski-Paszyn

Jan

Szymon

00.00.1892

Warszawa

Moskwa

Polak

niższe

przedstawiciel KPP

członek KPP

Areszt

11.09.1937

Wyrok

11.12.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

organizacja szpiegowsko-dywersyjna i terrorystyczna

Śmierć

11.12.1937

Kommunarka

Rehabilitacja

07.05.1955

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka