Powrót do listy

Józef Lach


Lach

Józef

Benedykt

00.00.1872

Kriwosielcy

drysieński

Kriwosielcy

brasławski

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

04.12.1937

Wyrok

13.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, art. 72, 76 kk BSRR - agent wywiadu łotewskiego

najwyższy wymiar kary

Śmierć

26.01.1938

Rehabilitacja

23.08.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego