Powrót do listy

Jan Magadze


Magadze

Jan

Kazimierz

00.00.1896

Worniany

wileńska

Moskwa

Polak

niższe

komisarz batalionu

narofomiński

moskiewska

bezpartyjny (wykluczony)

Areszt

11.03.1938

Wyrok

19.05.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

szpiegostwo na rzecz Litwy

Śmierć

28.05.1938

Butowo

Rehabilitacja

00.06.1956

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski