Powrót do listy

Piotr Magarewicz


Magarewicz

Piotr

Ilia

00.00.1881

Kosowo

grodzieńska

Orsza

orszański

witebska

Polak

podstawowe

ślusarz

Orsza

Areszt

30.01.1938

Wyrok

13.02.1938

trójka

art. 58-10 kk RFSRR - antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

26.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

08.08.1959

Witebski Sąd Obwodowy

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8361-p