Powrót do listy

Froł Majewski


Majewski

Froł

Froł

00.00.1885

Polska

Zima

irkucka

Polak

2 klasy

kasjer

Zima

bezpartyjny

Areszt

31.10.1937

Wyrok

06.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

14.10.1957

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5363