Powrót do listy

Jan Mazalewski


Mazalewski

Jan

Antoni

00.00.1904

grodzieńska

N. Połtawa

kluczewski

Polak

dyrektor

Areszt

02.06.1938

Wyrok

08.10.1938

trójka przy UNKWD Kraju Ałtajskiego

art. 58-2, 7, 9, 10, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

12.10.1938

Sławgorod

Rehabilitacja

07.04.1959

Sąd Kraju Ałtajskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego