Powrót do listy

Maria Makarewicz


Makarewicz

Maria

Józef

00.00.1873

Kostianka

lepelski

Białoruś

Witebsk

witebski

witebska

Polka

średnie

Areszt

11.01.1938

Wyrok

16.02.1938

trójka

art. 68, 71, art. 72 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

15.03.1938

Witebsk

Rehabilitacja

31.08.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego