Powrót do listy

Adolf Makarski


Makarski

Adolf

Józef

00.00.1880

Dryssa

witebska

Kirsanow

Białorusin (Polak)

średnie techniczne

pracownik kolei

wykluczony z z kandydatów na członka WKP(b) (były członek partii eserów)

Areszt

15.08.1937

Wyrok

05.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

szkodnictwo i kontakty z wywiadem japońskim.

Śmierć

23.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

30.01.1958

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie