Powrót do listy

Szymon Bieliński


Bieliński

Szymon

Martyn

00.00.1880

Kudowicze

mińska

Ziłowo

czernyszewski

czytyjska

Polak

Areszt

26.12.1937

Wyrok

02.01.1938

trójka UNKWD Obwodu Czytyjskiego

art. 58-10, 58-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Rehabilitacja

01.11.1989

Prokuratura Obwodu Czytyjskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego