Powrót do listy

Józef Maksimczuk


Maksimczuk

Józef

Jerzy

00.00.1908

Buderaż

wileńska

Krasnyj Jar

kriwoszeiński

tomska

Polak

podstawowe

robotnik

Krasnojarsk

bezpartyjny

Areszt

14.01.1938

Wyrok

10.02.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

01.04.1938

Rehabilitacja

00.04.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego