Powrót do listy

Jan Małachowski


Małachowski

Jan

Konstanty

00.00.1898

Mokryje Poszni

wietryński

Popławo

połocki

witebska

Polak

podstawowe

brygadzista

Areszt

30.04.1938

Wyrok

21.09.1938

trójka

art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.10.1938

Mińsk

Rehabilitacja

16.04.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7933-P