Powrót do listy

Józef Małachowski


Małachowski

Józef

Franciszek

00.00.1902

Załuże

behomelski

Wituniczi

behomelski

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

24.08.1937

Wyrok

22.11.1937

trójka

art. 68, 71, art. 72, 76 kk BSRR - antysowiecka agitacja, agent polskiego wywiadu, diwersant

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

16.10.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\19824-P