Powrót do listy

Jan Malewicz


Malewicz

Jan

Antoni

00.00.1896

Aipska

nowogródzki

mińska

Barabińsk

nowgorodzka

Polak

średnie

ślusarz

Barabinsk

Areszt

29.09.1937

Wyrok

28.12.1937

Komisja NKWD ZSRR

agitacja antysowiecka (art. 58-10 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

11.01.1938

Rehabilitacja

19.03.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego