Powrót do listy

Włodzimierz Malenda


Malenda

Włodzimierz

Jan

00.00.1908

kielecki

Polska

Wierszinino

bochański

irkucka

Polak

małopiśmienny

cieśla

bochański

bezpartyjny

Areszt

01.12.1937

Wyrok

06.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. art. 58-1 "a", 58-2, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

25.11.1957

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5724