Powrót do listy

Jan Malecki


Malecki

Jan

Osip

00.00.1894

Francdorf

garwoliński

lubelska

Bałachniński

Polak

kierowca

Areszt

20.11.1937

Wyrok

07.01.1938

Kolegium Specjalne

agitacja antysowiecka

najwyższy wymiar kary

Śmierć

02.04.1938

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego\19163