Powrót do listy

Teodor Malinowski


Malinowski

Teodor

Aleksander

00.00.1893

Susza

wileńska

Polska

Orsza

orszański

witebska

Polak

niepełne wyższe

pracownik kolei

Orsza

Areszt

14.07.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka

art. 58/8, /10, /11 kk RFSRR - działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.10.1938

Rehabilitacja

20.01.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7339-p