Powrót do listy

Karol Maliszewski


Maliszewski

Karol

Franciszek

00.00.1873

Kamarino

osipowicki

mohylewska

Osipowiczi

osipowicki

mohylewska

Polak

podstawowe

cieśla

Osipowiczi

Areszt

02.01.1938

Wyrok

26.04.1938

organ sądowy

art. 71, 76 - członek polskiej kontrrewolucyjnej organizacji

najwyższy wymiar kary

Śmierć

04.06.1938

Rehabilitacja

07.12.1971

Sąd Najwyższy BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\9462