Powrót do listy

Stefan Małoszycki


Małoszycki

Stefan

Andrzej

00.00.1892

Kozlakowicze

piński

mińska

Kronsztadt

Polak

członek WKP(b) do 1937

Areszt

25.08.1937

Wyrok

23.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

Śmierć

28.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938