Powrót do listy

Jan Malkiewicz


Malkiewicz

Jan

Józef

00.00.1886

Tokowiszcze

puchowicki

mińska

Tokowiszcze

puchowicki

mińska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

19.07.1938

Wyrok

03.11.1938

trójka

art. 68, 71 kk BSRR - szpieg-dywersant

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.11.1938

Słuck

Rehabilitacja

05.04.1961

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\17016-s