Powrót do listy

Maria Malkiewicz


Malkiewicz

Maria

Ferdynand

00.00.1891

Rożnowszczyzna

lepelski

Zabiele

wietryński

witebska

Polka

niepełne podstawowe

kołchoźnica

Areszt

23.08.1937

Wyrok

22.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - współpraca z polskim wywiadem

najwyższy wymiar kary

Śmierć

03.12.1937

Połock

Rehabilitacja

12.10.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego