Powrót do listy

Franciszek Markowicz


Markowicz

Franciszek

Jan

00.00.1898

Oswieja

oswiejski

połocka

Oswieja

oswiejski

witebska

Polak

podstawowe

stolarz

Areszt

18.12.1937

Wyrok

31.12.1937

trójka

art. 72, 76 kk BSRR - antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.01.1938

Rehabilitacja

07.08.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego