Powrót do listy

Andrzej Markowski


Markowski

Andrzej

Antoni

00.00.1907

grodzieńska

Polak

bezpartyjny

Areszt

23.12.1937

Wyrok

04.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-6

rozstrzelanie

Śmierć

21.03.1938

Kujbyszew

Rehabilitacja

01.09.1989

Prokuratura Wojskowa PRIWO

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Samarskiego