Powrót do listy

Henryk Markus


Markus

Henryk

Aleksander

Kolenica

warszawska

Lepel

lepelski

witebska

Polak

średnie

księgowy

Lepel

Areszt

11.01.1938

Wyrok

26.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.03.1938

Mińsk

Rehabilitacja

29.10.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\6821-p