Powrót do listy

Piotr Martusewicz


Martusewicz

Piotr

Antoni

00.00.1892

Janowka

orszański

Białoruś

Janowka

orszański

witebska

Polak

podstawowe

pracownik kolei

Stajki

Areszt

21.08.1937

Wyrok

10.10.1937

Kolegium Specjalne

art. 72a kk BSRR - antysowiecka agitacja

10 lat ITŁ

Łagier

Uchtpieczłag

Śmierć

27.09.1938

Uchtpieczłag

Rehabilitacja

22.01.1960

Sąd Najwyższy BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8775-p