Powrót do listy

Jan Martyniak


Martyniak

Jan

Andrzej

00.00.1887

Wisli

Polska

Staro-Kuskowo

asinowski

tomska

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

13.02.1938

Wyrok

22.04.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

28.05.1938

Rehabilitacja

00.09.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego