Powrót do listy

Jan Maruszkiewicz


Maruszkiewicz

Jan

Bazyli

00.00.1887

Cwetocha

podolska

Szewcowo

Ukrainiec (Polak)

niższe

brygadzista

Czemodanowka

bezpartyjny

Areszt

29.08.1937

Wyrok

05.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

działalność wywrotowa

Śmierć

23.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

27.05.1965

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie